Praktisk information till utställare

Sveriges ögonläkarförenings årsmöte äger rum på Linköping Konsert & Kongress den 16-18 oktober 2024.

Utställningsområdet är placerat i anslutning till huvudkonferenslokalen. Samtliga kaffepauser samt mottagning den 16 oktober kommer att ske i utställningsområdet.

Mötets webbsida: www.ogonarsmote.se/
Utställningshallen nuvarande bokningsläge: Ritning över utställarplatser, uppdaterad 2024-03-04 (pdf)

 

Anläggning

Linköping Konsert & Kongress
Konsistoriegatan 7
582 22 Linköping
Telefon konferensavd: 013-190 00 50
Webb: https://visitlinkoping.se/kontakt/ 

 

Utställningstider

Onsdag 16 oktober
10:00 – 18:00
Välkomstmingel 18:00 – kl 21 senast

Torsdag 17 oktober
08:00 – 16:30

Fredag 18 oktober
08:00 – 13:00

Hålltider

Fortfarande preliminära tider.

Uppbyggnad
Tisdag, 15 oktober, kl. 10:00-18:00
Onsdag 16 oktober, kl. 08:00-09:00

Utflyttning/nedmontering
Fredag 18 oktober 13:00-17:00
Om ni behöver ytterligare tid för uppbyggnad eller nedmontering, vänligen meddela Akademikonferens

Praktisk information kring utställningen

Beställningar till utställningsplatsen

Mer information om montermaterial och möblering kommer inom kort på den här sidan.

Om ni beställer och tar med eget material, ska detta vara Brandgodkänt för användning på mässor och offentliga lokaler.

Försäkring och lämnat gods

Varje utställare ansvarar för att teckna en giltig försäkring som täcker personskador samt skador eller förlust av material. Lämna inga värdesaker i montern.

Varken Sveriges Ögonläkarförening, Akademikonferens, Linköping Konsert & Kongress eller Traveko AB ansvarar för att kvarlämnat material avhämtas.

Godstransport

Varje sponsor/utställare ordnar själv leverans och hämtning av gods. Mer information om första datum för leverans och sista för hämtning kommer inom kort.

Leveransadress

Linköping Konsert & Kongress
Mer detaljerad information kommer inom kort.

All tomgods vara borttransporterad under utställningstiden. Tomgods och förpackningsmaterial kan förvaras på anvisad plats.

 

Konferenssekretariat

Akademikonferens – universitet i samverkan
Karolinska Institutet, SLU, Stockholms universitet och Uppsala universitet

Tel: 018-67 15 33 eller 018-67 10 03
E-post: ogonarsmote@akademikonferens.se 

Kontakt

För praktiska frågor kontakta Akademikonferens
e-post: ogonarsmote@akademikonferens.se
Tel: 018-671533 eller 018-671003
www.akademikonferens.se

Akademikonferens. Logotyp.

Viktiga datum

  • Anmälan öppnar i april/maj
  • Abstractsinlämning öppnar april/maj
  • Mötesdatum 16-18 oktober i Linköping

Arrangeras av

Sveriges ögonläkarförening