Dry Lab för ST-läkare

 

Learning by doing: allt handlar om utbildning. Numera har ögonkirurgin utvecklats starkt och det finns en stor panel av intressanta kirurgiska tekniker. Det är viktigt att unga ögonläkare är utbildade i var och en av dessa tekniker så att de på egen hand kan arbeta effektivt och med en säker expertis.

I detta sammanhang beslutade Théa att erbjuda unga ögonläkare detta Dry Lab, där de under handledning av seniora kirurger fick utveckla sina kirurgiska färdigheter. Dessa sessioner har varit ett utmärkt tillfälle att lära sig de kirurgiska procedurerna som är involverade i katarakt-, trabekulektomi- och strabismuskirurgi.

Är du ST-läkare och intresserad av kataraktkirurgi? Perfekt! Under SÖF:s årsmöte i Uddevalla kommer vi tillsammans med Théa arrangera ett Dry Lab med fokus på kataraktkirurgins grunder. Om detta låter som något för dig, anmäl dig nedan. Vi kommer att erbjuda fyra sessioner (max 10 deltagare per session enligt först-till-kvarn-principen) under torsdagen den 12 oktober och fredagen den 13 oktober.

Torsdag 12 oktober, kl.08.30-10.30: Session 1

Torsdag 12 oktober, kl.10.45-12.45:  Session 2

Torsdag 12 oktober, kl.13.30-15.30: Session 3

Fredag 13 oktober, kl.08.30-10.30: Session 4

Théa