Sveriges ögonläkarförenings årsmöte, Malmö, 20-22 oktober, 2021

Styrelsen för Sveriges ögonläkarförening och de lokala arrangörerna i Malmö, har beslutat att ställa in Ögonläkarnas årsmöte 2020

Anledningen är Folkhälsomyndighetens bedömning om en mycket hög risk för samhällsspridning av coronaviruset och regeringens restriktioner kring större sammankomster. Därtill kommer svårigheten att bedöma om det kommer att finnas möjligheter till möten redan i höst. För er och vår planering, så beslutades det att mötet 2020 ställs in, och flyttas till hösten 2021.

Nytt datum 20-22 oktober 2021

Mötet 2021 kommer att hållas på Malmö Live 20-22 oktober. Notera datum i din kalender. Tillsvidare är planerna att både vetenskapligt program och socialt program ska vara oförändrat. Ändringar presenteras fortlöpande.

Vy över Malmö skyline i solnedgång. Foto.
Öresundsbron som försvinner i fjärran. Flygfoto.

Kontakt

Test text för uformning

Konferenssekretariat

För praktiska frågor kontakta Akademikonferens
e-post: ogonarsmote@akademikonferens.se
Tel: 018-671533 eller 018-671003
www.akademikonferens.se

Akademikonferens. Logotyp.

Viktiga datum

  • Nya konferensdatum 20-22 oktober 2021
  • Abstractinlämning öppnar mars 2021
  • Anmälan till mötet öppnar mars 2021
  • Hotellrum och priser kommer att finnas tillgängliga för bokning senare i år

Arrangeras av

Sveriges ögonläkarförening