Sveriges ögonläkarförenings årsmöte. Malmö Live, 21-22 oktober, 2021. Bild.

Sveriges ögonläkarförenings årsmöte, Malmö, 21-22 oktober, 2021

Välkommen att delta i årsmötet som i år kommer att hållas helt digitalt med spännande och intressanta föreläsningar.

 

Kära kollegor och övriga intresserade!

Ögonsjukvården vid Skånes Universitetssjukhus i Lund och Malmö har nöjet att välkomna er till årsmötet den 21-22 oktober, 2021. 

Vi ser fram emot ett rikt och varierat vetenskapligt program med utbud av kurser, internationella och nationella föreläsare samt tillfällen till mer informella möten och kunskapsutbyten.
I den digitala utställningen kommer vi att kunna ta del av de senaste tekniska och medicinska framstegen inom oftalmologin.

Vår förhoppning är lärorika, inspirerande och trevliga dagar med oss.

VI HÄLSAR ER VARMT VÄLKOMNA!

Lokala organisationskommittén genom

Anders Bergström, Kristina Johansson, Lena Rung, Anette Lindström och Sten Kjellström

Vy över Malmö skyline i solnedgång. Foto.
Öresundsbron som försvinner i fjärran. Flygfoto.

Kontakt

Konferenssekretariat

För praktiska frågor kontakta Akademikonferens
e-post: ogonarsmote@akademikonferens.se
Tel: 018-671533 eller 018-671003
www.akademikonferens.se

Akademikonferens. Logotyp.

Viktiga datum

  • Deadline att ladda upp presentation: 5 oktober 2021
  • Vi har skickat ut länk och instruktioner för inloggning måndag 18 oktober 2021
  • Konferensdatum 21-22 oktober 2021

Arrangeras av

Sveriges ögonläkarförening