Abstract

Klicka på knappen till abstract-formuläret. Om du ska starta inlämning, klicka på “Nytt abstract”. Du får då knappa in dina kontaktuppgifter och skapa en egen inloggning. Du behöver inte göra färdigt abstractet direkt. Du kan logga in i “Hantera abstracts” med din inloggning tills du skickar in ditt abstract.

Instruktioner för inskickning av abstracts

 1. Förstaförfattaren av abstract måste vara knuten till universitet, högskola eller ögonklinik.
 2. Presentationstyperna 2021 är “poster on-line” med 5 ppt-slides alternativt sk “rapid-fire”, en  5- minuters inspelad presentation samt 5 ppt-slides. Presentationen ska göras av försteförfattaren (närmare instruktioner kommer). Posters kommer att finnas tillgängliga i den digitala plattformen under hela mötet.  På torsdagen  mellan klockan 16.00-16.45 förväntas författaren att vara tillgänglig online för att kunna besvara frågor från publik.
 3. Om förstaförfattaren får förhinder att presentera kan denne ersättas av annan medförfattare som är knuten till universitet, högskola eller ögonklinik.
 4. Finansiella bindningar ska redovisas i både abstract och presentation.
 5. Språket ska vara svenska eller engelska.
 6. Abstracttexten ska innehålla maximum 250 ord.
 7. Abstractet tillåter EN bifogad bild, på t.ex. tabell.
 8. Det åligger författaren att skicka in ett komplett och korrekt abstract. Eventuella fel i stavning, grammatik eller vetenskapliga fakta kommer att publiceras såsom skrivet av författaren.
 9. All korrespondens angående abstractet sker med korresponderande författare som är ansvarig för att information når medförfattarna.
 • Sista datum för inlämning är 25 augusti, 2021.
 • Om du har några frågor om ditt abstract, vänligen kontakta support@appinconf.com.

Notification
Författare ska ha meddelats om abstractet accepterats senast i september. Om du inte fått denna information, vänligen kontakta support@appinconf.com

 • Mer information om format m.m. kommer efter notification.

Kontakt

Konferenssekretariat

För praktiska frågor kontakta Akademikonferens
e-post: ogonarsmote@akademikonferens.se
Tel: 018-671533 eller 018-671003
www.akademikonferens.se

Akademikonferens. Logotyp.

Viktiga datum

 • Nästa konferensdatum 24-26 augusti, 2022 i Falun
 • Anmälan beräknas att öppna i mars/april 2022

Arrangeras av

Sveriges ögonläkarförening