Vetenskapligt program

Preliminärt program, uppdateringar sker löpande.
Studio 1
Studio 2
Studio 3
Utställningsmontrarna
Jerusalema Challenge
07:00
 
 
 
07:30
 
 
 
08:00
 
 
 
08:30
 
 
 
09:00
 
 
 
09:30
 
 
 
10:00
 
 
 
10:30
 
 
 
11:00
 
 
 
11:30
 
 
 
12:00
 
 
 
12:30
 
 
 
13:00
 
 
 
13:30
 
 
 
14:00
 
 
 
14:30
 
 
 
15:00
 
 
 
15:30
 
 
 
16:00
 
 
 
16:30
 
 
 
17:00
 
 
 
17:30
 
 
Inloggning, incheckning och välkommen från Studio Malmö!
Studio 1
07:45-08:15
Eva Olofsson; Stefan Löfgren
Jerusalema Dance Challenge (här kan du kika in hela dagen)
08:15-17:50
Efterutbildningskurs: Pigmenteringar i bakre segmentet
08:15-09:45
Eva Olofsson, Charlotta All-Eriksson
Efterutbildningskurs: Diabetesretinopati - generellt, aktuellt och nytt inom fältet (vidvinkelfoto, injektioner)
08:15-09:45
Felix Cullin, Monica Lövestam-Adrian; Elisabet Granstam
ST-kurs om sjukvårdsjuridik
08:15-09:45
Stefan Löfgren, Pernilla Wikström Pehrson
Paus och utställningsbesök
Utställningsmontrarna
09:45-10:00
Industrisymposium -Bayer: "Real World Evidence of anti-VEGF use before and during the pandemic: Lessons from UK" and "Should anti-VEGF therapy be tailored to nAMD subtypes"
10:00-10:45
Shahin Aeinehband
Industrisymposium - Chiesi: Lebers hereditära optikusneuropati (LHON) diagnos och behandling
10:00-10:45
Pierfrancesco Mirabelli, Marcos Ramella Galmuzzi; Thomas Klopstock
Paus och utställningsbesök
Utställningsmontrarna
10:45-11:00
ST-kurs: Oftalmologi för nybörjare
11:00-12:30
Madeleine Zetterberg, Björn Hammar; Rafi Sheikh
Efterutbildningskurs: OCT-diagnostik inom glaukom
11:00-12:30
Annelie Hamrin, Boel Bengtsson; Jesper Hougaar; Dimitrios Bizios; HannaMaria Öhnell
Efterutbildningskurs: Bakre segmentkirurgi - basic och cutting edge
11:00-12:30
Eva Olofsson, Fredrik Ghosh
Lunchpaus och utställningsbesök
Utställningsmontrarna
12:30-13:30
Gästföreläsning: X-linked Retinoschisis:  Developing Gene Therapy for Inherited Retinal Disease 
13:30-14:30
Stefan Löfgren, Paul Sieving
Paus och utställningsbesök
Utställningsmontrarna
14:30-14:45
Efterutbildningskurs: Elektrofysiologi - basala begrepp och användningsområden: Hur tolkar man svaren?
14:45-16:15
Madeleine Zetterberg, Sten Andréasson; Lotta Gränse; Ulrika Kjellström; Sten Kjellström
ST-kurs: Synfält, framför allt vid glaukom
14:45-16:15
Tomas Bro, Boel Bengtsson; Anders Heijl
Efterutbildningskurs: Starta eget - Hur gör man och vad skall man tänka på?
14:45-16:15
Annelie Hamrin, Felix Cullin
Digital Rapidfire/postervisning
Studio 1
16:15-17:50
Madeleine Zetterberg; Tomas Bro
Inloggning, incheckning och välkommen!
Studio 1
07:45-08:15
SOE-föreläsning: Targeting NAD for neuroprotection in glaucoma
08:15-09:00
Stefan Löfgren, Pete Williams
Paus och utställningsbesök
Utställningsmontrarna
09:00-09:15
Ilmari Rendahlsföreläsning: Behandling av uveiter - förr, nu och sedan?
09:15-10:00
Eva Olofsson, Leif Tallstedt
Paus och utställningsbesök
Utställningsmontrarna
10:00-10:15
Industrisymposium Novartis: The importance of retinal fluid and fluctuations in nAMD
10:15-11:00
Monica Lövestam-Adrian, Ursula Schmidt-Erfurth
Industrisymposium Santen: Acanthamoeba keratitis: getting the treatment right
10:15-11:00
Anders Behndig, Prof John Dart
Paus och utställningsbesök
Utställningsmontrarna
11:00-11:15
Gästföreläsning: Difficult Consultations - “Congenital Cataract” is not a diagnosis: the role of modern genetics
11:15-12:15
Stefan Löfgren, Christopher Lloyd
Lunch och utställning
Utställningsmontrarna
12:15-13:15
Diplom- och prisutdelning
13:15-13:30
Stefan Löfgren; Eva Olofsson
Årsmöte för medlemmar
13:30-14:00
Paus och utställningsbesök
Utställningsmontrarna
14:00-14:15
Symposium: Paradigmskifte inom glaukom - Är vi på väg bort från droppar? (SLT, MIGS/kirurgi)
14:15-15:15
Sten Kjellström, Mario A. Economou; Enping Chen; Anders Bergström
Avslut
15:15-15:30
Eva Olofsson; Stefan Löfgren

Kontakt

Konferenssekretariat

För praktiska frågor kontakta Akademikonferens
e-post: ogonarsmote@akademikonferens.se
Tel: 018-671533 eller 018-671003
www.akademikonferens.se

Akademikonferens. Logotyp.

Viktiga datum

  • Abstractsinlämning öppnade 26 maj
  • Abstractsinlämning stägde 31 augusti
  • Besked om abstractsinlämning 5 september
  • Avgifterna höjdes 6 september
  • Mötesdatum 11-13 oktober i Uddevalla

Arrangeras av

Sveriges ögonläkarförening