Gästföreläsare

Presentationer av våra gästföreläsare för Ögonårsmötet 2021.

Professor Paul Sieving

Paul Sieving. Photo. Professor Paul Sieving är kanske mest känd som Director för National Eye Institute (NEI) i Bethesda, Maryland, en post som han har innehaft under nästan 20 år. Men han är också en internationell förgrundsgestalt inom oftalmologisk laboratorie- såväl som klinisk forskning, framför allt inom området genterapi.

Paul Sieving studerade medicin vid University of Illinois, tog examen 1978 och gjorde ST vid samma institution mellan 1978 och 1982. Han disputerade inom bioengineering vid University of Illinois 1981. Professor Sieving var fakultetsmedlem vid University of Michigan Medical School i 17 år innan han flyttade till NEI/NIH 2001.

Professor Sieving har under sina år som ledare för NEI drivit flera forskningsprogram för att förbättra ögon/synhälsa och sjösatt flera kliniska projekt med detta syfte. Professor Paul Sieving utvecklade ett nytt strategiskt fokus för organisationen, Audacious Goals Initiative (AGI, vilet närmast kan översättas ”djärva mål-initiativet”) som syftar till att, genom interdisciplinär forskning och fokus på innovationer, lyfta NEI till världsklass och visa exempel på hur offentligt finansierad forskning kan vara banbrytande och ”cutting-edge”. För att förverkliga denna vision har Paul Sieving och medarbetare byggt ett fantastiskt program med sponsring av priser, vetenskapliga fora, mentorsskap, utbildning och stöttning av trainees etc.

Professor Paul Sieving har under sin period på NEI även framgångsrikt drivit ett forskningslab som inriktat sig på biologisk förståelse och terapi av humana retinala degenerativa sjukdomar. Han har framför allt fokuserat på X-linked juvenil retinoschis (XRLS), vilket är en ledande orsak till juvenil makuladegeneration hos män. XRLS orsakas av mutationer i proteinet retinoschisin (RS1), ett extracellulärt adhesionsprotein som normal uttrycks i fotoreceptorer, bipolära, amacrine och ganglieceller. Professor Sieving har lett utvecklingen av genterapi mot XRLS genom att använda en AAV8 vektor som innehåller humant RS1 cDNA och en modifierad RS1 promoter. Han har initierat kliniska prövningar med genterapi mot XRLS och de första fas I/II-studierna visar lovande resultat.

Efter att han slutade som Director för NEI i juli 2019, har Paul Sieving startat och driver nu Center for Ocular Regenerative Therapy vid University of California, Davis. Han är medlem vid National Academy of Medicine och German National Academy of Sciences. Professor Paul Sieving beskrivs som en renässansman som, vid sidan av sina forsknings- och ledaraktiviteter, intresserar sig för historia, fysik och alla delar av medicinsk vetenskap inklusive grundforskning, kliniska studier och bioengineering.

Professor Chris Lloyd

Chris Lloyd. PhotoProfessor Chris Lloyd är Överläkare inom Barnoftalmologi vid Great Ormond Street Hospital for Children (GOSH) i London och medicinskt ansvarig för oftalmologin vid GOSH. Han har också en hedersprofessur vid Manchester Academic Health Science Centre, University of Manchester.

Professor Lloyd fick sin utbildning vid St Bartholomews’ Hospital i London, vid Manchester Royal Eye Hospital och som specialistläkare vid GOSH genom Ulverscroft Foundation. Han utnämndes till överläkare i Manchester 1995 och utvecklade där ögonkliniken till ett stort centrum för högspecialiserad ögonsjukvård och oftalmologisk utbildning. Professor Lloyd återvände till GOSH 2016.

Professor Lloyd har sedan länge ett stort forskningsintresse inom diagnostik och handläggning av barnkatarakt. Han har varit drivande i att utveckla riktad genetisk testning för att förbättra diagnostiken hos barn med detta tillstånd och har implementerat detta hos NHS – National Health Service. Professor Lloyd har publicerat mer än 90 referee-granskade artiklar, 11 bokkapitel och en textbok om pediatrisk katarakt. Han är flitigt anlitad som föreläsare nationellt och internationellt.

De senaste 15 åren har han organiserat eller deltagit i många workshops inom barnoftalmologi både vid AAPOS (the American Association for Paediatric Ophthalmology and Strabismus), AAO (American Academy of Ophthalmology) och the Annual Congress of the Royal College of Ophthalmologists.

Professor Lloyd mottog University of Sydney’s Claffy medal år 2006 och 2019 and var 2018 års Worth medal lecturer vid BIPOSA (British and Irish Paediatric Ophthalmology and Strabismus Association). Han var tills nyligen ordförande för the Paediatric Sub-committee of the Royal College of Ophthalmologists.

På fritiden tillbringar han tid med hustrun Fiona och deras 4 vuxna barn, supportar Middlesbrough FC och följer de flesta andra sporter, samt odlar frukt och grönsaker i sin trädgård.

 

Kontakt

Konferenssekretariat

För praktiska frågor kontakta Akademikonferens
e-post: ogonarsmote@akademikonferens.se
Tel: 018-671533 eller 018-671003
www.akademikonferens.se

Akademikonferens. Logotyp.

Viktiga datum

  • Deadline att ladda upp presentation: 5 oktober 2021
  • Vi har skickat ut länk och instruktioner för inloggning måndag 18 oktober 2021
  • Konferensdatum 21-22 oktober 2021

Arrangeras av

Sveriges ögonläkarförening