Gästföreläsare

Presentationer av våra gästföreläsare för Ögonårsmötet 2022

Dion Paridaens, MD, PhD

 

 

 

Dr Dion Paridaens är en framstående okuloplastik- och orbitakirurg med stort utbildnings- och undervisningsintresse. Han är överläkare och ansvarig för ST-programmet vid Rotterdam Eye Hospital och även chef för fellowship-programmet i okuloplastik. Han har startat en klinik för kosmetisk ögonlockskirurgi vid Focuskliniek Oogziekenhuis Rotterdam, där han behandlar patienter från Nederländerna och hela världen. Dr Paridaens är även chef för orbitamottagningen vid Erasmus University Medical Center och konsulterande okuloplastikkirurg vid ELZA Clinic i Zurich. Hans forskning är fokuserad på orbitala inflammationer, ögonlockskirurgi samt ögononkologi. Han har handlett ett stort antal doktorander och är en populär gästföreläsare internationellt.

 

Anat Loewenstein, MD, MHA

 

 

Professor Loewenstein  (MD, MHA) är biträdande rektor vid medicinska fakulteten vid Tel Avivs universitet och chef  för ögonkliniken vid Tel Aviv Sourasky Medical Center.  Hon gjorde ett fellowship i retinala kärlsjukdomar och kirurgi vid Wilmer Eye Institute på Johns Hopkins i Baltimore. Forskningen är fokuserad på läkemedelstoxicitet i retina, tidig detektion av AMD samt experimentella behandlingsmetoder mot AMD, där professor Loewenstein har ansvarat för flertal kliniska studier rörande läkemedelsbehandling vid AMD och retinala venocklusioner. Professor Loewenstein är medlem i redaktionen för flera vetenskapliga tidskrifter, aktivt engagerad i flera medicinsk-vetenskapliga organisationer och hon är ofta engagerad som inbjuden föreläsare på internationella kongresser. Hon har mottagit flertal prestigefulla priser för sin vetenskapliga gärning och hon har publicerat närmare 300 vetenskapliga artiklar och bokbidrag.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Konferenssekretariat

För praktiska frågor kontakta Akademikonferens
e-post: ogonarsmote@akademikonferens.se
Tel: 018-671533 eller 018-671003
www.akademikonferens.se

Akademikonferens. Logotyp.

Viktiga datum

  • Anmälan är öppen
  • Abstractsinlämning öppnar 26 maj
  • Abstractsinlämning stänger 31 augusti
  • Besked om abstractsinlämning 5 september
  • Avgifterna höjs 6 september
  • Mötesdatum 11-13 oktober i Uddevalla

Arrangeras av

Sveriges ögonläkarförening