Gästföreläsare 2023

Presentationer av våra gästföreläsare för Ögonårsmötet 2023

Andrew Lee, MD, Professor

 

 

Dr Andrew Lee leder Blanton Eye Institute i Houston och där han är professor i oftalmologi, neurokirurgi och neurologi. Han innehar också flera biprofessurer på universitet runt om i Texas.
Andrew har varit väldigt engagerad inom AAO i 25 år och har haft flera ledarroller inom organisationen, bl a med ansvar för det årliga AAO-mötet. Han sitter med I flera styrelser, tex Board of North American Neuro-ophthalmology Society (NANOS).
Andrew är en mycket uppskattad föreläsare och har publicerat över 500 artiklar och 14 böcker. Han har vunnit flera prestigefyllda priser, bla AAOs Achievement Award, Senior Achievement Award, Secretariat Award och Lifetime Achievement Award.
Anthonys forskning spänner över ett brett fält inom det neurooftalmologiska spektrat. På årets möte får vi höra honom som rådgivare till NASA berätta om neurooftalmologisk påverkan vid rymdresor.

Anthony Khawaja PhD FRCOphth

 

 

Dr Anthony Khawaja arbetar som Associate Professor och kirurg vid UCL Institute of Ophthalmology och Moorfields ögonsjukhus i London.  Han är en aktiv medlem i internationella multidisciplinära grupper som arbetar med ögonsjukdomar, såsom the International Glaucoma Genetics Consortium and the European Eye Epidemiology consortium.
Anthony startade Young Ophthalmologists-sektionen i European Society of Ophthalmology. Han är ordförande för European Leadership Development Programme och för Royal College of Ophthalmologists Informatics Committee. Nyligen utnämndes han till en av världens 100 mest inflytelserika ”framtidstänkare” inom ögon och har vunnit flera prestigefyllda priser.
Anthonys forskning handlar om genetik och miljöepidemiologi vid glaukom. Hans mål är att utveckla kliniska verktyg för att individualisera screening och behandling vid glaukom.

Kontakt

Konferenssekretariat

För praktiska frågor kontakta Akademikonferens
e-post: ogonarsmote@akademikonferens.se
Tel: 018-671533 eller 018-671003
www.akademikonferens.se

Akademikonferens. Logotyp.

Viktiga datum

  • Anmälan öppnar i maj
  • Abstractsinlämning öppnar 26 maj
  • Abstractsinlämning stänger 18 augusti
  • Besked om abstractsinlämning 28 augusti
  • Avgifterna höjs 1 september
  • Mötesdatum 11-13 oktober i Uddevalla

Arrangeras av

Sveriges ögonläkarförening